De la mà dels Dimonis de Fang, els Espiadimonis de Felanitx i les Bruixes de Mallorca.

Carrer Casa del Poble, 22 h.