A Plaça

Organitzat per MISOL, Obra social de les Franciscanes FM.