(Si la situació sanitària ho permet)

A les 22:30 h (Consultau l’itinerari)

Organitza: Ajuntament de Maria

Muntatge: Dimonis dels Infernets