OBERTURA DE LES BOTES DE VI I INICI DE COMERCIALITZACIÓ DEL VI NOVELL

Durant el matí, l'Ajuntament visitarà els cellers per tal de donar-los la tradicional branca de pi per penjar al cellers com a senya que el vi novell ja raja i ofrena del vi novell d'enguany.