Els Materials ceràmics Subaquàtic recuperats al Sub del Cap de Barbaria

Inici d’exposició, dimarts 14 de setembre a les 19 h

Sala d’Exposicions ‘Ajuntament Vell’