En aquesta activitat, mitjançant endevinalles haurem de descobrir el títol del llibre, conte o còmic. Farem dos grups i guanyarà el grup que més vegades endevini. Saps molt de llibres?