Coussiers de l’Escola de Música i Dansa de Mallorca. Desde la plaza de la Catedral a la plaza de la Constitució.

Zona 7.