Resum del curs

Aprendre el procés de disseny de marques gràfiques i de peces de suport.

Conèixer les opcions del programari lliure per tasques de disseny gràfic.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral i empadronades a Palma.

Persones que volen aprofundir en el desenvolupament de marques gràfiques i el material de suport (cartells, fullets), creant un univers gràfic coherent i adequat.

Imprescindible:

- Comptar amb DNI o NIE vigent.

- Trobar-se en edat laboral en el moment d'iniciar el curs.

- Disposar d'ordinador i connexió a Internet amb les següents característiques mínimes de maquinari i programari per les hores en línia:

Windows:

. Ordinador amb ratolí o dispositiu d'entrada equivalent.

. Sistemes operatius (64 bits):

Windows 10 (actualització d'aniversari 1607 o posterior)

Windows 8.1

Windows ® 7 (Service Pack 1; Aero habilitat)

. Memòria de l'ordinador: 2 GB de RAM (4 GB de RAM recomanat)

. *Espai en disc dur: 702 MB d'espai disponible; més durant la instal¿lació

. Resolució del monitor: Mida de pantalla de 1280 × 786 (a escala del 100%) o millor

. Per a un rendiment òptim, es recomana assegurar-se que Aero està habilitat en el seu sistema operatiu de Windows.

Mac:

Processador Intel compatible amb 64 bits (Core 2 Duo i següents). macOS de 10.9 a 10.14 Mojave (i superiors). 2 GB de RAM 1,34 GB d'espai disponible al disc dur *

Pantalla de 1280 × 768 o millor

Imparteix: Victor Sánchez Mota