Resum del curs

L¿actual context socioeconòmic mundial evidència una sèrie de problemàtiques de gran complexitat, a les quals és necessari enfrontar-se per assolir autèntics canvis socials. Al mateix temps la innovació social irromp amb força com un paradigma de canvi social i nomena ¿agents de canvi¿ als projectes emprenedors que cerquen noves maneres de resoldre problemes socials impossibles d¿enfrontar avui amb les solucions d¿ahir.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones amb perfil emprenedor y a totes aquelles persones interessades en conèixer tècniques de creativitat i innovació aplicables als seus projectes/empreniments socials amb objectiu la creació de valor.

Imparteix: Roberto Nello