Església de Santa Maria la Major, 12.00 h

15/10/2020 Bartomeu Mut