Lloc: La Base del Moll Vell (esplanada del carrer de Gabriel Roca).