10 h

Presentació a càrrec de Francisca Lladó

10.30 h

L'Exposició regional d'Art (1920-1921): una lectura històric-social

Ariana Domínguez Garcia

11.30 h

Els aspectes històric-artístics i estètics de l'Exposició Regional d'Art

Jaume Garcia Adillon

12.30 h

Reflexió/Conclusió final