Quart Festival MallorcÒpera

Coplas del alma, el poema de sant Joan de la Creu, és el títol que dona peu a un recorregut aleatori pels grans autors de la literatura espanyola des del segle XVI fins a l’actualitat. L’actriu Charo López anirà desgranant els poemes mentre el baríton Luis Santana i el pianista Francisco Blanco acompanyaran els versos de sant Joan de la Creu, santa Teresa de Jesús, Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández amb cançons de l’època.

El sentiment i experiència amorosa, en la varietat immensa de les seves manifestacions, són decisius en l’existència humana. L’amor és l’expressió d’anhel de traspassar els límits de la nostra individualitat i projectar-nos a l’altre, de fondre’s i ser un. Una experiència complexa que en moltes ocasions resulta inefable, que es resisteix a l’anàlisi de la raó i que ha donat lloc als texts més bells al llarg de la història.