VALORS

La veritat

Jaume Frontera Pascual

La veritat sempre té

totes les cares del món.

Per aquest motiu es fon

massa pics fent-se malbé.

La veritat, quan és dura,

a moltíssims ens fa mal,

perquè un missatge fatal

tota la vida perdura.

De nin, sense fer cap prec,

vaig saber del naixement.

Veritat, que aquell moment,

em causà desassossec.

Si fa mal a la infantesa,

quan el cor és massa tendre,

serà més fàcil d’entendre

que pot esdevenir endemesa.

Però de totes maneres

cal pescar la veritat

anc que sembli un disbarat

quan manco tu te l’esperes.

Hi ha qui diu que sempre sura

encara que massa tardi

afectant al miocardi...

i causant la desventura.

La veritat toca ser

valor inqüestionable.

Si és possible, molt amable

sense perdre mai la fe.

Resumint, que la prudència

sigui un valor permanent

i que el tinguem ben present

per evitar la demència.