Catalunya dividida

Jaume Frontera Pascual.

 Problema sense resoldre:

Catalunya dividida.

Això ja passa de mida

i ningú no el vol «absoldre».

Espanya no hi posa call

tement el que passarà,

i com el país serà

vist aquest gran guirigall.

Quant a les peticions

de les noves competències,

sorgeixen les conseqüències

d’igualar condicions.

Molts de fulls són necessaris

on apuntar ara els problemes:

són tan variats els temes

que esgoten els calendaris.

Parlem de les nostres Illes

i de l’independentisme:

els desitjos del «proïsme»

serien suprimir milles.

Recularia molt més 

la llengua tan estimada,

perquè molta gent «nostrada»...

la giraria al revés.

Ens cal una gran entesa

entre el personal amb seny,

capaç d’enllestir el disseny

per evitar l’endemesa.

Mantinguem la confiança

de l’imprescindible acord.

Que ningú no es faci el sord

davant volguda bonança.