El 010 de ciutat

Jaume Frontera Pascual

És el de l’Ajuntament

i per molts desconegut.

En canvi és un gran ajut

per millorar el nostre ambient.

El 010 és ben útil

a l’hora de reclamar

o simplement avisar

d’un defecte no gens fútil.

Com que és bo de recordar,

s’ha d’emprar molt més sovint

i així fomentar l’instint

dels béns públics conservar.

Per exemple, una rajola

que manca a la voravia

molts de pics és una via

per veure qualcú quan «vola»...

Parlem també dels «grafitis»

que embruten tantes façanes.

De passejar fugen ganes

causant, fins i tot, gastritis...

Mes, també hi ha altres mancances

que el ciutadà que va a peu,

si és exemplar, ja les treu

mereixent sempre lloances.

Segur que l’Ajuntament,

si rep més telefonades,

vegi ben interessades

persones en tot moment.

Com sempre, per resumir:

siguem molt més responsables

i tindrem indrets amables

dels quals en podrem gaudir.