Amb la bona voluntat dels mestres que han de patir fent feina en barracons, patint fred o calor, amb ràtios elevades, amb falta de personal i assessorament per atendre tots els alumnes que tenen problemàtiques concretes, entre d´altres, no n´hi ha prou.

Amb la bona voluntat dels pares i mares, que dia rere dia, any rere any duen els seus fills i filles als barracons amb espais reduïts per la massificació i la impossibilitat dels professors de donar-los l´atenció necessària, amb beques de menjador minses, entre d´altres, no n´hi a prou.

Amb la bona voluntat de la Conselleria d´Educació i Universitat, per poder atendre a totes les qüestions per falta de mitjans per a poder fer front a anys de falta d´inversió als centres i a les retallades fetes, i manca de visió de futur, entre d´altres no n´hi ha prou.

No és per falta de voluntat per part de la comunitat educativa que l´ Educació amb Majúscules no funciona a les nostres illes. El que passa és que amb la voluntat davant de la situació d´emergència en què es troba l´educació en aquests moments, no n´hi prou.

Es pensa, potser, que amb bona voluntat es pot gestionar l´augment de l´índex d´escolarització amb el mateix pressupost dels darrers anys?

Per si no ho sabien, s´han hagut d´escolaritzar els prop de tres mil nous alumnes que han arribat a Balears en els últims tres anys en centres que ja estaven plens. Només amb bona voluntat no es construeixen noves escoles...

Ara, per molt que el Parlament de les Illes hi posi bona voluntat, no n´hi haurà prou, és necessària una acció clara amb una aposta ferma on es faci el que calgui per aconseguir com a mínim els #MésDeMil milions d´euros que fa estona que el conjunt de la comunitat educativa reclama. Segons les declaracions de la Consellera Cladera ni ens aproparem a la xifra, perquè el Sr. Montoro ens ha donat altra vegada amb la porta als nassos.

El sistema educatiu balear no ha de dependre únicament de la bona voluntat i la paciència dels membres de la comunitat educativa, perquè tenen data de caducitat. Quan s´esgotin definitivament, sabem que hi haurà una llum de color verd que ho il·luminarà tot novament.

*Presidenta del Sindicat Alternativa Docent