A les darreres setmanes han aparegut a la premsa local tot un seguit de noticies sobre la sol·licitud d´unes noves prospeccions d´hidrocarburs (petroli i gas natural) entre la costa valenciana i la balear. Sobtadament va haver un acord de rebuig quasi unànime entre el sector empresarial -principalment d´hoteleria- els moviments ecologistes i la majoria dels partits polítics que, amb un temps record, iniciaren una campanya d´alarma i desprestigi cara a anular les esmentades prospeccions ja que, segons ells, podien afectar negativament a la nostra imatge turística i tendrien un elevat impacte ambiental.

En primer lloc, volem aclarir que com a Associació de Geòlegs de les Illes Balears no tenim cap relació amb l´empresa o empreses petrolieres que han sol·licitat aquestes concessions. La informació que tenim d´aquestes prospeccions és de caràcter general i prové exclusivament de les noticies aparegudes a la premsa. Volem deixar clar també que esteim molt a favor de les energies renovables, d´un ús conjunt d´aquestes amb les altres , i per què no, a favor d´una utopia com seria un futur només amb les renovables. Però el que és cert ara mateix és que depenem encara del petroli.

Abans d´entrar en detalls, voldríem fer un petit aclariment que creiem important. El que s´ha sol·licitat és una campanya d´exploració d´hidrocarburs; això vol dir que l´únic que es pretén és investigar les possibilitats de localitzar hidrocarburs a les nostres costes. En cap moment suposa el poder explotar de forma immediata aquest recurs. Hem de dir que en aquestes campanyes es solen emprar equips sísmics recolzats amb alguns sondatges, però la major part de la feina es fa a unes oficines utilitzant simplement equips informàtics. Els impactes ambientals provocats per aquestes tasques no creiem que siguin majors als de les campanyes en aigües marines fetes amb vaixells d´investigació oceanogràfica donat que s´empren equips i mètodes molt semblants. També convé aclarar que no totes les campanyes d´exploració acaben descobrint recursos explotables, millor dit, la gran majoria d´elles fracassen en l´intent.

Aquestes campanyes poden durar entre cinc i deu anys. I ara ve el nostre primer missatge (especialment dedicat al sector de l´hoteleria): el mon de l´exploració petroliera mou una alta tecnologia així com un col·lectiu de personal amb un altíssim poder adquisitiu. A més, es nodreix també d´enginyeries i universitats locals i a la llarga sempre suposa un gran avanç en el coneixement de la història geològica local, aspecte que no tan sols té la seva importància acadèmica, té a més altres implicacions ambientals i de gestió de tot tipus de recursos geològics.

No hem de tenir por al coneixement. Contràriament al que s´ha afirmat, el fet de saber si hi ha o no hidrocarburs a la nostra costa no ens ha de provocar cap problema ambiental. A partir d´aquí, i en funció de la situació dels jaciments, de la seva distancia a la costa, del tipus d´hidrocarburs, del recursos explotables, etc., ja decidirem què és el millor per a la nostra comunitat.

Per ventura, el que encara es pot intentar, i ja que les prospeccions es fan al mar balear, es que la base d´operacions d´aquesta exploració estigui situada a les Illes. Sempre parlam de diversificar l´economia i després renunciam a una important entrada de doblers i de tecnologia punta.

Però ara suposem que la campanya dóna resultats positius i trobam hidrocarburs a una distancia de la costa suficient per eliminar l´impacte visual. Aleshores el perill seria el vessament de petroli a la mar en cas d´accident. Aquest perill, poc probable però certament existent, pensam que el té també la gran quantitat de vaixells petroliers que en l´actualitat circulen per les nostres aigües.

El turisme, que ha transformat la nostra societat als últims anys i ens ha permès gaudir d´un més alt nivell de vida, podria no durar eternament. Per això, tot i que es poc probable, no es pot renunciar tan alegrement a ser en el futur, certament no immediat, una potencia mundial en l´explotació d´hidrocarburs. El petroli mou molta tecnologia punta, genera moltíssima riquesa i, ben gestionat, consumeix menys recursos i territori que el turisme, inclús ambdues activitats poden ser perfectament compatibles. Pensem per un moment en quantes avantatges tendria pel país i per a les nostres butxaques el poder prescindir de la nostra fatídica dependència energètica.

Pensam que, segurament amb la millor intenció, ens vàrem precipitar al demanar la suspensió de la campanya i ara, un pic denegada aquesta suspensió, regna una mena de fatalisme com si ens caigués una altra plaga. Nosaltres proposam donar la benvinguda a aquesta campanya d´exploració. Que la nostra comunitat pugui participar de les seves aportacions al coneixement científic i a l´entrada de divises, tal com es fa a altres països del nostre entorn. Al cap i a la fi, investigar no és més que una altra manera de diversificar l´economia, que ja ens va be.