Descrit per Scherzo com “una veu amb personalitat pròpia”, Antonio Galera ha actuat a les principals sales espanyoles, com l’Auditorio Nacional de Música, Palau de la Música de València, Auditori de Saragossa, Palau de la Música de Barcelona, Auditori ADDA d’Alacant, Cartoixa de Valldemossa, Fundació Juan March o Teatros del Canal, i en cicles i festivals com el de Joves Intèrprets de la Fundació Scherzo, Musika-Música Bilbao, Ciudad de Úbeda o el Festival del Mediterrani al Palau de les Arts de València.

Prélude està concebut en forma de recital i conté composicions de Johann Sebastian Bach, César Franck, Claude Debussy i Henri Dutilleux. El disc no inclou únicament preludis, sinó que Galera crea “una mena de context, alhora implícit i explícit, de revisió històrica sobre el significat d'un terme que és, alhora, un anunci, un complement del que ha de venir i una unitat”, com ha desgranat el poeta, crític musical i exdirector de la revista Scherzo Luis Suñén a les notes al programa del disc.

El pianista valencià ha assegurat que sempre va voler que el seu primer disc fos un recital: “L'estudi era un lloc gairebé desconegut per a mi i em volia acostar el més possible a la sensació d'estar a la sala interpretant un concert”.

Programa

I

Preludi i fuga, BWV 853, en mi b/re# menor. Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludi, coral i fuga. César Franck (1822-1890)

II

Préludes – Llibre I (selecció). Claude Debussy (1862-1918)

II (...Voiles) / (...Vels)

VI (...des pas sur la neige) / (...passes a la neu)

VII (...Ce qu'a vu le Vent d'Ouest) / (...El que ha vist el Vent de l'Oest)

VIII (...La fille aux cheveux de lin) / (...L’al•lota dels cabells de lli)

X (...La Cathédrale engloutie) / (...La Catedral submergida)

Choral et Variations (de la Sonata per a piano, op.1). Henri Dutilleux (1916-2013)