Activitat adreçada a alumnes de segon cicle de primària i primer i segon d’ESO que té per objectius:

- Descobrir la figura d’Emili Darder

- Conèixer el castell de Bellver, en especial els indrets relacionats amb la Guerra Civil Espanyola

- Despertar l’interès per la lectura com a font de plaer i desenvolupar hàbits lectors

- Fomentar el treball i la col·laboració en equip per mitjà la resolució dels jocs i enigmes

- Captar l’atenció per a entendre amb claredat les informacions i aprendre a distingir les fonamentals de les menys rellevants

Tindrà lloc al castell de Bellver durant el mes de novembre com a part de la programació de LA TARDOR ALS MUSEUS

Cada sessió tindrà una durada d’una hora i mitja, amb la distribució següent:

- Explicació de qui era Emili Darder i la seva contribució a la societat, 15 minuts

- Taller de detectius, 45 minuts

- Visita guiada al castell de Bellver

Els grups estaran formats per un mínim de 15 i un màxim de 30 alumnes.

La conductora de l’activitat introduirà la figura d’Emili Darder i exposarà el repte d’intentar ajudar-lo a sortir del seu captiveri. Es projectarà una aplicació interactiva, a través de la qual es presentaran les diferents proves. La monitora anirà donant pistes sobre el cas a l’alumnat, per tal de poder resoldre els diferents enigmes. Les proves es resolen per grups i cada resolució condueix a l’obertura d’una de les portes. En finalitzar el temps, s’avaluarà quin grup o grups ha resolt correctament el cas i comprovarem si podem obrir les portes.