Durant el viatge, els cossos es mouen, sobretot pel desig de ser vists. Emergeixen els egos enmig de la suor de la multitud. La vida és un viatge de cossos que es desitgen i que es mouen. Hi ha una veu que diu “Ver a secas”, com a pròleg d’una cadena de reaccions... Am i What? és un cant a la individualitat dels éssers humans davant una col·lectivitat que tracta d’engolir-los.

Les propostes artístiques d’Elvi Balboa solen convertir els espais públics i els singulars en espais d’investigació i creació. Es tracta de comprendre’ls amb totes les seves riqueses i dimensions: espacials, històriques, socials i poètiques. Les propostes artístiques d’Elvi Balboa s’adapten sempre a l’entorn on es representen i ofereixen una imatge ajustada del caràcter únic i efímer de la dansa.

Un cop acabada l’activitat hi haurà un col·loqui postfunció on els ballarins explicaran la metodologia de la peça, que cerca adaptar-se a cada espai on es representa. Per tant, cada peça i cada experiència són úniques.

Durada: 40 min