El jurado popular declara culpable a Ana Julia Quezada