Què és Escudella?

A Mallorca una escudella és un recipient de terra cuita en forma de casquet semiesfèric, on s’hi solen servir menjars de cullera i especialment l’escudella, plat de la cuina tradicional elaborat a partir de verdures fresques i llegum. 

Per aquest doble significat es va decidir anomenar Escudella al projecte transversal del PMEI que, des del 2019-20, té per objectiu promoure una alimentació més saludable i sostenible a les escoles d’infants municipals i establir relacions més positives vers el moment d’alimentació.

La transversalitat del projecte es posa de manifest des del moment que estableix vincles entre totes les persones que intervenen en la cadena alimentària escolar: els productors, el personal de cuina i el personal docent. Les escoles del PMEI compten amb un element facilitador pel desenvolupament d’aquest projecte donat que cada escola compta amb cuina i personal propi.

Des del punt de vista educatiu a les escoles 0-3, el moment de l’alimentació és un temps molt valuós que presenta el repte de ser un espai educatiu de benestar i tot això en un escenari complex: el temps ajustat, l’espai reduït que ha de satisfer múltiples necessitats bàsiques de manera simultània i realitats socioculturals diverses. Així, a través d’Escudella revisam amb els equips educatius com es plantegen aquests tres paràmetres: temps, espai i relacions per tal que des d’un acompanyament adult, sensible i respectuós, es posin en pràctica bons hàbits alimentaris. 

L’àmbit de la salut, ens posa damunt la taula evidències que fins aleshores no havíem contemplat com a referent. Per una part, el nou calendari d’introducció d’aliments que proposa l’Associació Pediàtrica Espanyola (2018) que inclou pràcticament tots els aliments a partir dels 6 mesos d’edat de l’infant i exclou aliments superflus com sucres, embotits, etc. En segon lloc el decret 39/2019, de la conselleria de Salut sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius de les Illes Balears. A partir d’aquests referents i amb l’assessorament d’una nutricionista especialitzada en primera infància s’elabora una nova estructura dels menús de les escoles del PMEI, més equilibrats i variats, posant especial atenció en els gramatges i també al temps que necessiten els infants per a menjar, per aquesta raó la nova estructura de menú inclou la variable de plat únic.

Aquest curs 2021-22 encetam una nova fase del projecte per tal de consolidar les accions iniciades, incrementant el proveïment local i ecològic i continuant amb la millora dels espais i equipaments on es contextualitza el moment d’alimentació així com analitzant la viabilitat d’introduir una millor gestió dels residus alimentaris a les escoles del PMEI.  

Escudella s’emmarca en els objectius globals de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Així posa en relació l’objectiu educació de qualitat amb altres ja que no podem parlar d’una educació de qualitat sense tenir en compte els objectius salut i benestar, ciutats sostenibles i consum i producció responsable. L’educació no pot ser aliena a la salut i al benestar ni a la sostenibilitat.