Al principi de la pandèmia vàreu destinar una partida important per ajudes de necessitat urgent. Teniu previst augmentar-la?

Sí, és així. Al començament de la pandèmia, el mes de març, encara no havíem aprovat els pressuposts per al 2020 i vàrem decidir retallar moltes de les partides que no crèiem imprescindibles i destinàrem 55.000 euros a les ajudes econòmiques que des de Serveis Socials gestionen. La veritat és que ara ens trobam pràcticament a final de l’exercici pressupostari i d’aquesta partida ens sobrarà una quantitat de doblers. De cara al 2021 continuarem amb una partida important d’ajudes econòmiques, semblant a la del 2020 i, si al llarg de l’any és necessari augmentar-la, no dubtarem en fer-ho.

Cap on aniran dirigides les ajudes en serveis socials del vostre municipi?

A tot allò que recull el Reglament Municipal d’Ajudes Socials del municipi i que sempre han aplicat amb molt bon criteri els tècnics de Serveis Socials de Mancor. Personalment, crec que el començament del 2021 encara serà complicat i segurament augmentarà el nombre de persones que tindran necessitat d’acudir als Serveis Socials municipals. La veritat és que tenim doblers per poder respondre els mancorines i mancorins que puguin necessitar dels Serveis Socials.

Podeu dir què és allò que més demanen els veïnats en aquests moments?

A part de les mancorines o mancorins que en aquests moments puguin tenir necessitats econòmiques que intentam cobrir, crec que el que més ens demanen és tenir clares les instruccions que han de seguir per poder fer front a la pandemia. Se’ls han passat tantes instruccions i directrius des de l’Ajuntament o la Conselleria de Salut que de vegades entenem que es puguin sentir embullats com nosaltres mateixos.

Quines accions heu posat en marxa per ajudar els comerços i els empresaris del poble?

Des del primer moment vàrem eliminar aquelles taxes que la Llei d’Hisendes Locals ens permetien eliminar, com pot ser la taxa d’ocupació de la via pública per a aquells bars que tenien terrassa i que es veren obligats a tancar al principi de la pandemia, com també deixar-los ampliar les terrasses de manera provisional. També vàrem fer una aportació de 15.000 euros per aquelles ajudes destinades a autònoms i que es gestionen des de la CAIB.

Respecte a la gestió municipal, quines seran les actuacions prioritàries davant la crisi?

Estar al costat de les nostres veïnes i veïns. Continuar amb les ajudes socials que siguin necessàries, amb les ajudes als empresaris que puguin passar per moments durs, afavorir un desenvolupament econòmic del municipi amb accions que facin atractiva la inversió a Mancor sempre partint de la base que aquestes accions han de ser respectuoses amb el nostre entorn.

Mancor de la Vall és un municipi petit. Com es viu aquesta crisi?

Amb preocupació, i amb valentia per afrontar tots els canvis que les crisis sempre ens posen davant els ulls. Com en totes les crisis, hem de ser capaços de fer-li una volta i que aquesta ens serveixi per canviar moltes coses que fins ara no teníem en compte i que hem pogut comprobar que són importants per a la nostra vida. Necessitam repensar la nostra manera de viure i ser més respectuosos en tot el que ens envolta. 

Voleu afegir-hi res pus?

 Tan sols recordar a totes les mancorines i mancorins que ens posaren al capdavant del nostre municipi per ajudar-los en tot allò que poguem i que farem tot el que estigui en les nostres mans per sortir més forts d´aquesta crisi sanitaria, social i económica que estam vivint.