Pilar Bonet Escalera: Regidora de Manteniment Urbà, Economia i Hisenda, Funció Publica i RRHH i Contractació. La ciutat de Llucmajor aposta fermament pel reciclatge i, per tant, per cuidar el medi ambient amb un gest tan senzill com és la separació del fems segons el tipus de material. La implantació del sistema de recollida de fems porta a porta és una bona mostra de la implicació de l’equip de govern en aquesta tasca tan essencial per al futur del Planeta i de les persones.

El compromís per cuidar el medi ambient i l’entorn que ens envolta va més enllà de colors polítics?

Per suposat, això no va de qui fa més o manco, va del futur de tots. Aquest projecte del porta a porta, el va començar l’anterior Govern municipal, i nosaltres vàrem decidir continuar amb la mateixa línia. Ens hi hem implicat perquè apostam per un municipi sostenible i que recicla.

Com està funcionant la recollida porta a porta implantada el mes de gener a la vila de Llucmajor?

Estam contentíssims i orgullosos de la resposta que ha tengut el poble de Llucmajor. Hem fet molta feina per informar en què  nou sistema. Per exemple, vàrem fer reunions en les quals hi convocàrem 150 habitatges cada dos dies, de manera vàrem arribar a informar directament a més de 2.500 cases -a més de les que hi ha a fora vila- i la informació que vàrem enviar als domicilis.

«Bonificarem el rebut de fems a tothom que recicli i que s’adhereixi al programa d’inspecció domiciliària»

La gent està satisfeta i veu que el porta a porta és necessari? 

S’hi ha implicat molt i, en general, està satisfeta de les xifres que s’aconsegueixen i que es consoliden dia a dia. Saben que és necessari que reciclem i que hem de continuar en aquest camí.

L’implantareu a altres nuclis del municipi?

El porta a porta no es pot implantar a tots els nuclis, però feim feina per facilitar el reciclatge a tothom. La nostra meta és que l’any 2025, quan es podran unificar absolutament tots els contractes de recollida de fems i fraccions, pugui estar en marxa a tot Llucmajor i amb els mateixos criteris. Cal tenir en compte que Llucmajor té 18 nuclis de manera que és el més extens de les Illes Balears. Volem implantar un sistema que faciliti el reciclatge a tots els veïnats reciclar, per això s’ha de fer una bona campanya informativa per arribar a tothom. És una tasca que no s’acaba mai.

Quina solució donareu als veïnats que no tenen el porta a porta?

Amb el nou contracte de neteja viària i recollida de fems, que serà vigent ben aviat, augmentarem considerablement la xifra de contenidors de diferents fraccions que, a més, seran nous. D’aquesta manera, els veïnats podran reciclar més fàcilment.

Quines altres mesures altres voleu posar en marxa per afavorir el reciclatge? 

Bonificarem el rebut de fems a tothom que recicli i que s’adhereixi al programa d’inspecció domiciliària. 

Si algú fa una petita reforma a ca seva què recomanau que faci amb els enderrocs? 

Sila feina la fa un professional, aquest se n’ha de fer responsable i els ha de dur a la planta de tractament corresponent. Si la reforma la fa un particular, pot dur els enderrocs al Parc Verd, seguint les mesures que hi ha previstes. És molt important que entenguin que allò que no es pot fer és tirar els enderrocs enmig de camins i del camp perquè la neteja d’aquests espais costa molts de doblers a la caixa municipal.