P Només a Palma, Pimeco ha comentat que hi ha 80 comerços tancats? Com veieu la situació arreu de Mallorca?

R També molt preocupant. El petit comerç pateix a tota l'illa dels mateixos mals coneguts per tots: competència de les grans superfícies i de les plataformes en línia, de lloguers elevats... I ara, hi sumam la manca de turistes i la retallada en la despesa familiar. Sense oblidar, és clar, que han estat quasi dos mesos amb un nivell de vendes proper al zero. És responsabilitat de tots ajudar el petit comerç a sobreviure, és un factor de cohesió social, part essencial dels nostres municipis i de la cultura mediterrània. Des de Cámara de España i el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme tenim en marxa una campanya publicitària per incentivar les compres de proximitat i destacar els valors de la compra local: qualitat i confiança.

P L'allargament dels ERTO fins al novembre seria una bona mesura?

R Sí, seria una bona mesura però crec que és que insuficient. Els ERTO s'haurien d'allargar tant de temps com sigui necessari, fins que es recuperi la mobilitat que teníem abans d'aquesta crisi sanitària-econòmica provocada per la covid-19. A més, caldrà també flexibilitzar-los. Han resultat ser un mecanisme clau per no deixar desprotegits 100.000 treballadors de les Illes Balears. Sense els ERTO, la taxa de desocupats s'hauria disparat a nivells sense precedents per a la nostra economia.

P Quines mesures proposau des de la Cambra de Comerç de Mallorca al Govern de les Illes Balears?

R El Govern va presentar fa poc el Pla de Reactivació Econòmica amb accions que superen els 600 milions d'euros a curt termini. Reclamam que es posin en marxa totes aquestes accions descrites com més aviat millor. Ens trobaran al seu costat per a poder-les implementar de forma eficaç. Ara més que mai, la col·laboració públicoprivada és cabdal per poder tirar endavant. Com el Govern, des de la Cambra també apostam per millorar el model turístic, impulsar l'economia circular i l'economia blava, digitalitzar la indústria i el comerç... També pensam que el Govern s'ha de preparar bé per ser capaç de presentar amb rapidesa i pulcritud tots els projectes possibles que puguin ser subvencionats en el pla de recuperació de la Unió Europea.

P I al Govern d'Espanya?

R Aquí em remet a les propostes elaborades per Cámara de España, aprovades en el plenari de la corporació del mes d'abril i que ja s'han fet arribar al Govern. En primer lloc, mesures a curt termini per a la recuperació econòmica. En segon lloc, propostes transversals encaminades a la reconstrucció del sistema i articulades entorn a l'empresa i l'interès general. En diré alguns exemples: facilitar la creació d'empreses, simplificar les modalitats de contractació laboral, reduir terminis de pagament per part de l'Administració, reformar la fiscalitat empresarial per fer-ne un model més equilibrat, reforçar els programes de digitalització i donar suport el desenvolupament de noves infraestructures digitals.

P No seria positiu que el Govern autonòmic pogués gestionar port i aeroports?R

Sí, és clar. La gestió de les infraestructures clau de les Illes haurien d'estar en mans del nostre govern. Som unes illes i el nostre sistema econòmic i social depèn tant de l'aeroport com del port. Així que tenir-ne la gestió, o com a mínim una cogestió efectiva, ens permetria posar-los al servei de l'interès general dels ciutadans de les Balears. I no hem d'oblidar que són unes infraestructures, totes dues, que presenten superàvit en els comptes de resultats.

P Seria bo fer proves de coronarivus als llocs de partida?

R Som davant una situació extrema, que no s'havia viscut mai abans. Sembla que ningú no té la vareta màgica de la solució a curt termini per a aquesta pandèmia, així que crec que s'hauria de fer tot el possible per minimitzar l'expansió del virus sense fer trontollar el nostre sistema econòmic. Abans d'implementar quarantenes a la tornada de les vacances, em sembla millor fer proves al lloc de partida. Cal veure com es fan, qui les fa, qui n'assumeix el cost... És tot força complicat però està clar que hi hem de fer quelcom. Comencem per prendre la temperatura a tots els aeroports, a la sortida i a l'arribada, i a tots els passatgers, la qual cosa pareix que a Palma, ara per ara, no s'està fent.

P Una abaixada de l'IVA, seria positiva per a l'economia de cara a l'hivern?

R Sempre hem estat partidaris d'un IVA reduït per a les activitats turístiques i per a les activitats industrials i del sector primari, perjudicades pels sobrecostos de la insularitat. Si amb la pregunta es refereix a una abaixada generalitzada de l'IVA, cal recordar que suposarà també una disminució de recaptació que no crec que l'Estat pugui assumir amb la factura de prestacions que ha de pagar enguany i els anys vinents. Ara bé, sí som partidari d'ampliar els productes considerats de primera necessitat i que ja gaudeixen d'un IVA reduït. Però hi ha altres mesures per incrementar les rendes dels nostres treballadors com pot ser reduir l'IRPF per a tots els residents, com tenen ja reduït aquest impost els ciutadans de Canàries, Ceuta i Melilla. No volem més que la resta, però de cap manera, manco.