Bartomeu Font ens acosta les novetats gastronòmiques de Balears. Avui, el nou cuixot curat de Porc Negre.