Salaris

Tribuna

Precarietat salarial segons l'Agència Tributària

Rafael Borràs 2018-11-27 Massa sovint s’emfatitza que la millora quantitativa del mercat laboral de les Illes Balears és tal que el nombre de persones ocupades ja supera el d’abans de l’inici de l’última crisi. Amb les dades de “Mercat de treball i pensions en les fonts tributàries”, corresponents a 2017, que acaba de

Tribuna

La indústria Balear davant el monocultiu turístic

Aleix Calveras 2018-11-13 En Paul Krugman, premi Nobel d'Economia, escrivia no fa massa al New York Times sobre el declivi econòmic i industrial de Puerto Rico. Aquest declivi s'explica en la dificultat de l'illa de desenvolupar un avantatge competitiu en l'activitat manufacturera, avantatge normalment

Balears: una societat en descens?

Rafael Borràs 2018-10-31 Fa poc més d'un any que es va publicar en castellà un llibre que, a parer meu, és força útil per entendre la involució que la crisi-estafa, altrament anomenada "gran recessió", ha provocat en el projecte democràtic amb impuls igualitari. Em referesc al text titulat "La societat del descens.

Tribuna

I de la desigualtat, què?

2018-07-11 Cansa, i, alhora, preocupa, que el Govern dels Acords pel Canvi segueixi obviant l´evolució de les desigualtats en les anàlisis oficials de la situació econòmica, social, i laboral

Teixint alternatives al 'fast fashion'

Esperança Perelló Alomar 2018-04-24 Ja ha arribat la primavera, i les campanyes publicitàries de les grans marques de roba així ens ho recorden, però el mes d'abril és de justícia recordar també una de les grans tragèdies del món de la moda. El 24 d'abril de l'any 2013 es va esfondrar el Rana Plaza, un edifici de vuit plantes que

Tribuna

Les pensions de totes i tots

Antoni Noguera 2018-04-10 A finals de 2017 el dèficit de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha arribat a quasi 19.000 millions

¿Què és cultura?

Sebastià Serra i Morro 2018-03-22 La cultura influeix tant en les condicions de vida com en la manera en què s´utilitza el sistema sanitari

Tribuna

Alguna previsió de millora de la qualitat de l'ocupació?

Rafael Borràs 2018-03-20 A Balears proliferen les previsions positives sobre l'evolució quantitativa de l'ocupació remunerada. Tant els pronòstics governamentals, com els privats ens auguren, per als mesos vinents, un considerable creixement de la població ocupada. Per constatar-ho n'hi ha prou amb donar un cop d'ull a les