Ens ha arribat la bona nova de l´elecció de la Sibil·la com a patrimoni cultural immaterial per part de la Unesco. Aquesta notícia no ens farà entendre aquesta tradició d´una manera diferent de com s´ha fet fins ara, però sí que plantejarà nous reptes esperançadors per a l´esdevenir, a més a més de constatar que és des de Mallorca –lloc "natural" d´aquesta tradició– que es mostra al món. Aquesta ha estat una tasca compartida, col·lectiva, de tots els pobles i esglésies de Mallorca, i de les institucions. I tal vegada jo remarcaria aquesta circumstància com la més positiva: fou com si entre tots ens creguéssim que som capaços de dur endavant una proposta, en una terra on les individualitats sempre han assolit els primers plànols de la nostra història. Deixau-me dir que fou el Consell Assessor de Cultura Popular del Consell de Mallorca –que ja la va declarar Bé de Patrimoni Cultural, l´any 2005– que va iniciar aquesta proposta, quan el director Insular de Cultura era Guillem Ginard. Aleshores es va nomenar una comissió encapçalada per Francesc Vallcaneras –també membre del Consell Assessor– per tal que indagàs les passes a fer per dur a terme la candidatura, ja que s´havien modificat les condicions i calia fer les accions de forma primmirada i certera. El tema fou reprès pel mateix Consell Assessor sota la presidència de la consellera de Cultural i Patrimoni del Consell de Mallorca Joana Lluïsa Mascaró i continuada per Joan Font, amb els directors insulars de Cultura, Maties Garcias, i de Patrimoni, Biel Cerdà. Però també, aquest reconeixement, farà que valorem les nostres tradicions i la nostra capacitat com a col·lectiu per dur a terme accions que sobrepassen el fet quotidiani. És també una excel·lent empenta per als estudiosos i investigadors que ens han aportat tot el cabal que ens ha pervingut: (entre molts d´altres) Mn. Gaspar Munar, P. Antoni Martorell, Mn. Joan Parets, Mn. Pere Llabrés, Francesc Vicens, Francesc Vallacaneras, Higinio Anglès, Richard B. Donovan, Xavier Carbonell, i l´excel·lent DVD del Consell de Mallorca, La Sibil·la a Mallorca.

(*) Vocal del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional del Consell de Mallorca.