Vagi per endavant el meu respecte per la majoria de persones, el nom de les quals glorifica un espai o un edifici. Per altra banda, em solidaritzo amb els grups que pensen que manquen noms de dona i que, per tant, les institucions han de posar noms femenins a les noves sales i carrers.

També som del parer que si un indret té un topònim consagrat i popularment conegut, paga la pena respectar-lo, ja que si el substituïm pel d’una persona, l’antiga i tradicional denominació acaba imposant-se a la nova i a la llarga no honoram com pertoca el record de la persona homenejada.

I encara més: Si es posa nom a un edifici (a un carrer o plaça, la cosa és diferent), s’hauria de mirar que el seu contingut o la seva dedicació tengui a veure amb la tasca que va desenvolupar la persona a la qual volem recordar: si es tracta d’un esportista, cerquem un pavelló esportiu, si és un músic, aprofitem un auditori, si és tracta d’un mestre, aprofitem una nova escola. Són només exemples per clarificar el que vull expressar.

Tot aquest preàmbul és per dir que no em sembla bé el fet que posin el nom de Francisca Caldentey a la nova biblioteca de Portocolom que es situarà a l’edifici conegut fins ara com Sa Sínia. De tots els arguments anteriors només compleix el de ser una dona, cap altre: El topònim Sínia que anirà davant el nom es menjarà el de la persona en qüestió i el món dels llibres no ha estat, en absolut el món d’aquesta honorable persona.

Per què no pensar en una altra dona, relacionada amb la cultura, per donar nom a la biblioteca, si és que li volem donar nom d’alguna personalitat? I, si el mèrit d’aquesta persona és haver estat la primera dona amb cartilla marítima de tot l’estat, ¿per què no posam el seu nom a un espai que tengui relació amb la pesca? O per què no li dedicam un carrer?

No sé si m’he expressat bé. En cap moment poso en dubte el mèrit de la senyora Caldentey, pionera en temes mariners, ara bé, sí que qüestiono que el seu nom vagi lligat a una biblioteca, en principi no especialitzada en temes del mar.