La Nova Agenda Urbana 2030, dissenyada per coordinació de l'ONU, marca un conjunt d'estratègies per millorar la sostenibilitat dels espais urbans i garantir el gaudi complet del dret a la ciutat: la capacitat de les persones de desenvolupar-se lliurement i en igualtat de condicions d'accés a tots els serveis públics de qualitat. Aquests objectius són línies mestres que fixen les actuacions que han de desenvolupar els territoris per poder fer de les ciutats llocs més amables lluitant, alhora, contra les desigualtats i el canvi climàtic. Si en temps de pandèmia hom podria pretendre que l'agenda política passés de puntetes per damunt dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, és innegable que des del municipalisme cal seguir amb el full de ruta de transformació adaptat, això sí, a les noves realitats. És per aquest motiu que durant aquests darrers mesos l'Ajuntament de Palma, encapçalat pel socialista José Hila, ha donat algunes bones notícies que indiquen que s'està seguint aquest camí abordant, a més, algunes mancances històriques que ha patit el Districte Llevant de Palma, un dels territoris més extensos i densament poblats de Ciutat.

En termes de transformació urbana i de lluita contra la contaminació, la reurbanització de l'eix verd del carrer Nuredduna consistirà en un dels projectes més ambiciosos de la legislatura. Una intervenció integral per humanitzar aquest espai al qual s'hi sumarà també l'emblemàtica plaça de les Columnes, que facilitarà que la connexió entre el barri de Pere Garau i el centre de la ciutat sigui completa. L'actuació, pressupostada amb uns 3 milions d'euros, preveu la generació d'un parc verd lineal que oferirà una porositat idònia per als desplaçaments de vianants i el foment del comerç de proximitat. A l'altre extrem del Districte ja han finalitzat les tasques per a convertir el Rafal Vell, Rafal Nou i el Vivero en la major "zona trenta" de la ciutat. Inclou múltiples mesures per garantir la protecció dels vianants i afavorir els desplaçaments segurs amb bicicleta. A això s'hi sumarà aviat la connexió amb el litoral a través de la senda ciclable que s'implantarà al camí Salard i també altres actuacions igual d'ambicioses que permetran ampliar les voravies i assolir, així, l'accessibilitat universal en el barri i impulsar els desplaçaments a peu.

També a Pere Garau, s'està posant també fil a l'agulla a una altra mancança que arrossegava la barriada, una biblioteca municipal, i que és un projecte ubicat dins un dels altres objectius de desenvolupament sostenible: acostar el coneixement a tots els racons de la ciutat. Per aquesta finalitat s'ha iniciat un procés de licitació per aconseguir un local que pugui encabir-hi aquest servei adreçat a una població que ronda les trenta mil persones. Paral·lelament, altres dues iniciatives, també de perfil cultural i participatiu, ja comencen a perfilar-se de manera definitiva. Un és el de les Cases de Son Ametller, inclòs el jardí històric, al barri del Vivero, de les quals ja s'han adjudicat les obres de reforma que començaran en breu i que dotaran al barri d'una estructura multifuncional, oberta a la ciutadania. L'altre, l'antiga Fàbrica de Can Ribes, a la Soledat, ja compta amb la protecció patrimonial per part del Consell Insular que l'ha habilitat com a Bé Catalogat i això significa que també de seguida començaran les obres per convertir aquest antic espai industrial en un punt de referència dins el mapa cultural de la ciutat.

Durant la pandèmia hem pogut constatar la importància de comptar amb una xarxa de salut pública que arribi a la població en totals garanties de qualitat i proximitat. Dintre d'aquesta estratègia, l'Ajuntament i la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears han acordat que empraran dos solars municipals, ubicats als barris de la Soledat i Son Canals, per a la construcció de dos nous centres de salut que ajudaran a descongestionar els ja existents a la zona. A més, s'impulsaran millores a l'actual CS de Pere Garau amb una ampliació que suposarà créixer un 30% de la seva capacitat. Un compromís inequívoc amb la salut dels veïnats del barri.

Finalment ens volem fer ressò del conveni de col·laboració signat fa poc entre l'Ajuntament i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar el Districte d'Innovació a Nou Llevant i que ha de servir per connectar el món de la recerca, l'empresarial i els agents socials del barri amb l'objectiu de crear un nou nucli per a Palma que tengui com a base la diversificació de l'economia. Una notícia excel·lent per una barriada que passarà de ser perifèria per a convertir-se en un nou centre neuràlgic innovador de la ciutat i de les Illes Balears, capaç de generar alhora riquesa i coneixement de manera integradora i compartida.

Amb tot, es fa palès que la intervenció pública és fonamental per al benestar de la societat. Ara més que mai. S'obren temps nous, carregats de noves oportunitats per al Districte Llevant de Palma. Projectes concebuts des d'una òptica que posa al ciutadà, el seu entorn i les possibilitats de prosperitat en el centre de les polítiques municipals i autonòmiques. Actuacions locals i puntuals que reimpulsaran la qualitat de vida dels barris de Llevant per fer-los atractius a la inversió, al desenvolupament i al progrés dels seus ciutadans emmarcat tot plegat dins un creixement sostenible econòmicament i socialment i respectuós amb el medi ambient.