Sr. Le Senne: vostè sí que no em representa!

Joan Bover Serra

Sr. Gabriel Le Senne,

llegesc al diari que, segons vostè, la bandera de l’arc de Sant Martí «representa un lobby i no tots els homosexuals», que és «un símbol divisiu» i que, per tant, no s’ha d’exhibir en el Parlament. No sé com se li ha acudit pensar a un membre d’un partit d’ultradreta que pot parlar en nom del col·lectiu diversexual. Vostè no ha militat mai en la lluita pels nostres drets ni, que se sàpiga, pels drets humans en general. Tampoc no veig que es defineixi a vostè mateix com a homosexual. Per tant, no té coneixement en profunditat del tema. ¿Una persona de defora m’ha de venir a dir a mi qui o què em representa? ¿Amb quins arguments gosa fer-ho?  

   Com a persona que ha patit l’insult i la befa durant molts d’anys per la seva orientació sexual, li puc dir que jo sí que em veig representat en una bandera tan pacífica -i alhora, tan combativa- com la de l’arc de Sant Martí. Qui no em representa en absolut, en canvi, és vostè. Malgrat esser un ciutadà que no l’ha votat, no em queda més remei que acceptar la seva presidència en el Parlament. Perquè jo, al contrari que vostè, no només som tolerant, sinó que a més a més, som demòcrata: reconec el càrrec que li han atorgat les urnes i els pactes. Si no ho fos, ara aquesta carta diria: «El president del Parlament representa un lobby feixista i no a tots els ciutadans. És un símbol divisiu, que genera enfrontaments i tensions, i que no s’ha d’exhibir en el Parlament.» 

[Nota: com que, per increïble que sembli, el col·lectiu de persones no heterosexuals no té cap substantiu que el defineixi i jo em neg a fer servir un garbuix de sigles i símbols, he emprat una paraula inventada: diversexual. Mem si tenc sort i fa fortuna!