Ja hi tornam a ser amb VOX fent el cuc de l’orella malat amb la seva l’obsessió malaltissa, inculta, imperialista i catalanofóbica de moure bues en torn a la nostra cultura i la seva major expressió com és la llengua, armant sense importar-hi unes completes de nyic i nyac amb propostes impertinents i menyspreïants de la nostra llengua. Segueix la tendència tradicional de l’imperialisme espanyol de imposar el castellà, menystinguin les llengües per tot on ha passat. Prova d’això és el fet fins i tot d’anomenar espanyol al castellà. És l’hereu del centralisme franquista. Encara no ha assumit la Declaració Universal dels Drets Lingüístics de 1996, que entén com a «llengua pròpia d’un poble, l’idioma d’una comunitat històrica establerta en un determinat territori», per tant són impròpies, estrangeres les imposades. No entén que «els drets lingüístics individuals només es poden fer efectius si hom respecta el dret col·lectiu de la comunitat lingüística», (com succeeix amb qualssevol dret o llibertat individual que ha de respectar un bé comunitari). Per tant fa un us trampós de la llibertat a l´hora de plantejar la lliure elecció de llengua a l’escola. Com diu també la DUdeDL, «la majoria de llengües amenaçades del món perteneixen a pobles no sobirans i que els principals factors que impedeixen el desenvolupament d’aquestes llengües y acceleren el procés de substitució lingüística són la falta d’autogovern i la política dels Estats que imposen la seva estructura administrativa y la seva llengua». Per altra banda «considera el dret i el deure de les persones que s’estableixen en el territori d’una comunitat lingüística diferent han de mantenir una relació d’integració, entesa com una resocialització de les persones en la societat que les acull». Diputats i regidors de VOX, «preneu llum de Na Pintora». ¿No enteneu coses tan elementals? Si voleu que a Mallorca tothom parli castellà, això ja està aconseguit, no passeu ànsia. No vulgueu esfondrar la nostra llengua. Deixeu de llemugar amb la lliure elecció de la llengua a l’escola que a més moure un guirigall innecessari, complicaríeu i encariríeu a les totes la gestió escolar, que exigiria un fotimer de nous professors i espais, fent alumnes incompetents en català. Si estimeu una mica la nostra cultura, respecteu-la. Fareu un bon favor als vostres fills si els fèieu bilingues. Com diuen els psicolingüistes i el neuròlegs, el bilingüisme ajuda al desenvolupament de la intel·ligència i fins i tot, diuen que endarrereix la demència senil i l’Alzheimer.   

De bon començament el PP feu una patinada, permetent que l’Oficina de Defensa del Drets Lingüístics passes a mans de VOX, baratant significativa i sibil·linament el nom i volgué que es digués «Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística». A bon gat encomanareu el formatge, vaja una becada! Van ben errats de comptes, sense entendre que per damunt de les llibertats individuals estan els drets col·lectius dels pobles. ¿A Madrid s’hauria de poder crear una oficina de llibertat d’elecció de llengua, per que els mallorquins allà es puguin dirigir a la administració en català i tenir la llibertat de elecció de llengua a les escoles? 

Tanta sort que pareix que la Presidenta, el Vicepresident i sobre tot Antoni Vera, Conseller d’Educació, llicenciat en filologia catalana, tendran el seny , coratge i força per aturar els peus a les endemeses que VOX voldria encolomar-nos. No vulgueu enfonsar més la nostra llengua i treure de polleguera altre pic als mallorquins. Com a governants responsables de la nostra terra vos toca respectar, enfortir i preservar el seu principal patrimoni cultural.