És tema massa candent

ben a nivell mundial:

el panorama és fatal,

n’opina molta de gent.

Molts de països hi ha

en aquesta Terra nostra

que avui en són mala mostra

del model de governar.

I passa quelcom pitjor:

els seus pobles s’hi resignen

mentre sols uns pocs s’indignen

ai, però els guanya la por.

Hi ha despotisme europeu,

encar que minoritari,

que ens fa mirar el calendari

tement sovint perdre el peu.

Hem d’aprendre la lliçó

sempre eterna de la història.

A tots ens cal la memòria

per evitar qualque error.

Facem molt més que el possible

per als altres ajudar.

Cap treball no serà en va,

si és ben just i és assumible.

El món ara és un conjunt

molt ple de desigualtats.

Aquests nombrosos pecats

de conflictes són repunt.

Comencem aquí mateix

ara amb les solucions

arreglant els nostres mons

per tal de rebaixar el feix.