Pens que la mobilitat és un dret de les persones i que, darrerament, a Mallorca, la mobilitat s’ha complicada molt. Els embossos circulatoris son molt allargats i abundants. Som del parer de que «els problemes difícils, no tenen solucions fàcils».

Per millorar la mobilitat, tenim una possibilitat certa: el transport públic. Ocupa menys espai un autobús de cinquanta places que trenta cinc cotxes particulars. Necessitam un transport públic bo, de freqüència alta, de xarxa estesa i espessa, amb bons vehicles, de horaris extensos i amb moltes aturades i properes a les parts habitades.

Les darreres decisions preses per aquest ajuntament van totalment a l’enrevés: s’han suprimit moltes aturades i les han allunyat dels nuclis habitats. Com que no dubt del seu interès per millorar les condicions dels que aquí vivim, ni la seva predisposició a corregir decisions errades, les sol·lícit més aturades i més properes per tota la zona dels Jaume II i Jaume III-Inqueros-Son Bauló. Un terç dels habitants de Can Picafort tenen l’aurada més propera a 700/600 metres. En poder fer comprovació si, qual que dia venen a bé a fer servir aquest medi de mobilitat, que és l’únic per molts de majors a qui no es pot renovar la llicència de conducció, per aquells que no tenen cotxe propi, que han d’anar a Inca o Ciutat per assumptes mèdics, administratius, judicials,... o per fer us de la llibertat d’estada.

La freqüència dels servicis entre Son Serra i Can Picafort és acceptable. Que amb tot Son Serra hi hagi una sola aturada del bus públic, és un fet denunciable.

Per acabar, vull recordar que aquí deim: «hi veuen més un misser i un ase, que un misser tot sol». Jo, naturalment, som l’ase, que les demana més aturades i més apropades on viu la gent, per Son Serra i Can Picafort.