Per si fos el cas...

Al meu carrer (Fa. Marti Mora) fèren obres de «millora» de voreres però com casi sempre, imperfectes. Devant del gual (P placa 386/83)

-Obres començades la tardor 2021.

-Cridades al teléfon 010, Funcionaries molt amables. Resultat ningú.

-Escrit registrat da 26 abril 2022. Resultat ningú.

-Pregunta radiofònica Sr. Alcalde. Resultat ningú.

-Carta Sr. Alcalde (16-09-22). Resultat ningú.

-Cridada oficina Defensora del citada. Resultat ningú.

Com pot veura han passat 15 o 16 mesos sense rebre ni telefonada ni escrit ni visita de ningú. I ningú ha resolt les imperfeccions produïdes.

Que li ferem!