Passada una eternitat,

sembla ara que va de ver

que el propòsit és sincer

tot parlant de la igualtat.

Seria un gran ideal

que ja no fos necessari

cap dia extraordinari

per la justícia total.

Endavant sempre les dones

aconseguint els seus drets.

Que els homes de cors estrets

es retirin «a les bones».

Elles, mares i padrines,

esposes, filles, germanes

en tenen ja moltes ganes

de deixar de ser heroïnes.

Algun major dirà veig

dones amb les claus dels panys

recordant, de fa molts d’anys,

Sa madona du es maneig.

Ara hi sobra aquesta broma

mirant el que passa al món:

elles a molts d’indrets són

el que no expressa la ploma.

Si la dona és la meitat

dels habitants de la Terra,

és ben justa aquesta «guerra»

sobre el dret tan anhelat.

El món sempre té el problema

crònic de la convivència.

No abusem de paciència

i resolem aquest tema.