Aquest és tema important,

d’eterna actualitat.

Fa molts d’anys se n’ha parlat

i encara estam esperant.

Existeix la gran polèmica

sobre sa conveniència.

Nosaltres, amb paciència,

confiam en l’acadèmica...

Solució pertinent

per part dels tècnics que té,

per allò que més convé

el “nostrat” Ajuntament.

No estan d’acord els partits

amb dita solució

però, des de l’avior,

actuen molt dividits.

Uns troben aquest transport

la solució moderna.

Altres, tornar a la caverna

i causa de mala sort.

Diuen que hi haurà els embussos,

sobretot, a l’Avinguda

i que és molt millor l’ajuda

de la flota d’autobusos.

Hi ha veïnats que ho troben bé

i d’altres que és un desastre.

Tant de bo que d’algun astre

ens diguin el que convé...

Potser hauríem de comptar,

per tal de dubtes sortir,

entre tots trobar la fi

amb consulta popular.