A tots ens sembla mentida

que ja sigui aquí la festa.

Confiem, però, que aquesta

pugui ser molt més lluïda.

Aregada la pandèmia,

ens és arribada l’hora

que molta gent ja no plora

per la passada tragèdia.

Ai, bon sant Sebastià,

intercediu pels més pobres.

A una Terra amb tantes sobres

tots han de poder surar.

Volem que els carrers i places

siguin motiu de plaer:

ensenyau-nos què hem de fer

per tal d’educar tants d’ases...

Els concerts i les torrades,

que porten emoció,

són bella tradició

després de tantes vegades.

En ser un any electoral,

feis que ara tots els polítics,

sense deixar de ser crítics,

emprin llenguatge “normal”.

Tenen l’obligació,

almanco, de fer el possible

perquè sigui ben visible

una ciutat molt millor.

Que demanam molt trobau?

És que confiam en Vós.

Per resumir, donau-nos

més benestar i molta pau.