Sant Antoni teniu cura

dels infants, al·lots i al·lotes

i majors de dues potes...

durant la seva aventura.

Vós sou especialista

protegint els animals:

lliurau-los de tots els mals

anc que sigui llarga llista.

Les mascotes dels petits

per ells són molt estimades.

Que posin totes les fades

l’alegria en els seus pits.

Cuidau molt millor el cervell

dels adults que tenen cans,

perquè amb bosses a les mans,

minvaria el desgavell.

Mai no ens podem oblidar

de pregar pels dirigents

per tal que estiguin atents

per a l’ambient millorar.

En un any electoral,

vos suplicam sant Antoni

que no faci cap dimoni

l’endemesa que no cal.

A la Terra vol tothom

viure cada dia en pau.

Bon sant, vós en confiau

i esperam que sabreu com.

Ara, per acabar aquesta

devota i humil glosada,

sant Antoni, altra vegada:

que sempre duri la festa!!!