Afedeco se queixa de que molts mallorquins ja no davallem a comprar a Palma. Cert. Tornes malalt. El temps, per la gent que fa feina, és important i dues hores en transport públic o cercant aparcament valen, aquí i avui, més que la compra. Tampoc és el mateix davallar a una exposició o un concert i aprofitar per comprar, o trobar-te eixam de gent amb qui ni t’identifiques per anar on hi ha el mateix que per tot. No te sentit. Per això compres per Internet. El petit comerç sols pot sobreviure venent el que no trobes en lloc més i procurant un agradable passejar. Amb la vergonyosa ruta dels guiris creueristes estabulats com ovelletes entre franquícies mostrant (que no venent) tots mateixa merda això és impossible. Palma ha perdut i perd a les totes la seva personalitat Per això tot hom qui pot fuig. Sobra el 90% de baratura cara engana- guiris- or de Manacor- que estorba i no deixa veure la resta i falta producte autèntic i bo a preu raonable. Els consumidors no som beneïts. Molts sabem on comprem i que comprem.