De manera simplificada sostenibilitat significa produir sense comprometre l’existència de les futures generacions. El canvi climàtic ens demostra que la previsió de futur i el respecte al medi ambient van agafats de la mà. Actualment som quasi vuit mil milions de persones al planeta. L’activitat de tots nosaltres, mantinguda majoritàriament per les energies fòssils, suposa un augment de la temperatura global que posa en clar perill un món fins avui habitable. És important saber que rere el consum energètic, el sector de la moda és el més contaminant. Segons l’ONU, aquest genera més CO₂ que tots els vols i transports marítims internacionals junts. Voldria afegir que a més de l’evident impacte ambiental, tots tenim present l’explotació de les costureres gallegues o la infantil a Bangladesh. Per tant, la indústria del vestir precisa d’una especial atenció per part nostra. En aquesta línia, com podem individualment millorar el futur del planeta? Igual que triem facturar amb una empresa d’energia elèctrica 100% renovable, també podem fer el mateix en relació amb les opcions de vestir. Per exemple des de consumir menys roba, fins a triar materials gens contaminants o evitar els transports actualment perniciosos de matèries primeres llunyanes vestint teixits de producció local. Qualsevol d’aquestes opcions afavorirà la sostenibilitat que tant necessita la Terra.