Per que serveix Selectivitat si tanmateix aprova tot hom? De nota de tall? De veritat pensen que un metge serà millor si te un 13 envers d’un 10 o un mestre ha de ser un 14? Quin poc coneixement, quina poca perspectiva i quina inutilitat mental (i quina desigualtat que crea). NPI. Això per no parlar del desgavell que suposa enfrontar nins de 18 anys amb dones de la mateixa edat. Visca la igualtat! 

Així normal que alguns universitaris no sàpiguen fer regles de tres o facin tantes faltes però que facin dos Graus a l’hora sens problemes. Ningú els exigeix res mai i sempre aproven. Això si no te denuncia papaito per que el seu fillet guapo és una eminència i no li saps veure talent. Així tots faríem 10 carreres, a ses calces. 

Com pot anar bé una societat si tots els que volen carrera tenen carrera sense esforçar- se i tan mateix llavors molts són explotats per fer feines ses formació. Això només beneficia als no molt llargs hijos de papá que ja tenen feina del seu abans d ‘estudiar. I el fill de proletari, proletari, encara que sigui una eminència, tengui 55 graus i 30 doctorats.