Crec que no és exagerat

l’anterior titular.

Per desgràcia el tenim ja

avui prou justificat.

El turisme de Mallorca,

enc que sigui gran riquesa,

molts de pics és endemesa

i tanca més d’una porta.

Causa saturació,

sobretot, durant l’estiu.

I per tant n’és el motiu

de la incòmoda ofegor.

Com s’omplen les carreteres,

autopistes i camins!

Tothom vol caber dedins

sense mirar les maneres.

A les platges sobra gent

i a la ciutat no en parlem,

perquè cada dia veim

embussos en tot moment.

Els ciclistes són perill

a molts dels nostres indrets.

Alguns es creuen amb drets

i no es tema tan senzill.

Mes, no tot són emperons.

També té els seus avantatges

tot perquè, amb tants de viatges,

n’hi ha molts que s’hi fan bons...

Que no augmenti cada dia

el turisme dominant.

A veure si, mentrestant,

podem gaudir d’harmonia.