La nostra aportació de carboni a l’atmosfera ha suposat fins avui un increment d’1,2°C del clima de la Terra. Segons l’ONU, 1,5°C és el límit d’irreversibilitat d’una crisi planetària que ja hem començat a viure tots. Aquesta situació és preocupant quan sabem que la temperatura global continua en augment per l’efecte hivernacle que hem causat.

Avui les dades i evidències són tantes que ens podem permetre determinar un futur problemàtic. Cal afegir que és lamentable constatar que l’educació rebuda -dirigida cap a la producció i el consum- ha afavorit el desequilibri. Vivim dins d’un sistema que prioritza el consumisme i l’enriquiment personal per damunt de la supervivència i la cohesió social.

Tornant a la qüestió climàtica dir que la previsió és un món descontrolat per causa de les altes temperatures. Segons l’IPCC (grup intergovernamental sobre el canvi climàtic) aquesta dècada serà determinant d’un futur possible front d’un món incompatible amb la vida. Tenim aquests anys una finestra d’oportunitat que hem d’aprofitar abans sigui massa tard. Si ho aconseguim, després vendran temps més relaxats.

Per tot l’anterior és important saber que des de Mallorca un viatge en ferri al continent suposa una dotzena part de CO₂ que fer-ho en avió. També que actualment, sembrar arbres i contractar electricitat a una empresa energètica 100% renovable són obligació.