GOB, Terraferida, Palma XXI, moviments ciutadans i ecologistes, convocau-nos i vindrem.  Hem de dir als nostres polítics - d’esquerres, ai las!- que ja basta, que ja n’hi ha prou, que això és insostenible des de tots els punts de vista. Posau la vostra capacitat de convocatòria al servei dels qui necessitam sortir a cridar que basta, que no ens creim l’etern discurs de la creació de llocs de feina i, molt menys, que els empresaris turístics, sobretot els més forts, hagin «patit» cap tipus de crisi. Que no, que no ens creim que l’ocupació plena dels hotels tradicionals, lloguers vacacionals, boutique hotels o com se diguin, generi riquesa igualitàriament repartida. Que ja no ens creim aquestes contarelles.

Hem de posar límits. A l’arribada de turistes, a l’entrada de més cotxes de lloguer, a la sobreocupació, a la generació de fems i al consum de recursos bàsics. Basta! Els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers tenim dret, també, a gaudir de l’estiu. I aquest, ara mateix, ha esdevingut un luxe a l’abast, tan sols, dels qui tenen veler i piscina i un dret tradicional, identitari i legítim ha estat negat a la majoria dels habitants d’aquestes illes. 

Convocau-nos i vindrem. Altres cops heu aconseguit, amb la vostra tasca concientitzadora, que sortim massivament al carrer. Feis-ho ara també. Cridau-nos. És urgent. Gràcies per intentar-ho.