Des de sempre han existit

les vagues a tot el món

perquè sovint elles són

el remei després del crit.

Actualment, dins Espanya,

estan a l’orde del dia

ja que tenim la mania

de no emprar tota la manya.

N’hi qualcuna de més greu,

sense cap solució.

Això ja no té perdó

per tot aquest mal gens lleu.

Si el diàleg fos present,

no anirien endavant.

Mes, per ara, mentrestant,

tots passam un mal moment.

En sofrim les conseqüències

en més o manco mesura.

Per a tots, la desventura

ja no entén res de clemències.

Avui són els transportistes

i també els bons pescadors.

Sense oblidar agricultors

i molts d’altres de les llistes.

Pugen massa els carburants

fins a uns preus inassequibles

fent les feines impossibles

a tots els valents currants.

Els sindicats i el Govern,

els vertaders responsables,

que arribin a uns acceptables

acords per a aquest infern.