Jo ben crec que és cosa sana

començar parlant del tema:

el de l’actual problema 

de dita classe mitjana.

Va minvant a poc a poc,

o aviat, als anys que corren.

Els avantatges s’esborren

i no formen ja cap bloc.

Encara n’és l’esquelet

fort de la societat.

Però, molts ho han oblidat

i és seriós aquest fet.

Augmenta massa la bretxa

entre els més rics i els més pobres.

Són immorals tantes sobres

que es poden convertir en metxa.

Sols ho impedeix un miracle

de qualque déu poderós.

Ai, perquè, si així no fos,

imprevisible espectacle.

Si la crisi no ens ensenya

altra forma de regir,

massa prest veurem la fi

d’allò que era com la penya.

El món té molts de recursos

per evitar diferències

indecents en les urgències

esmentades als discursos...

Com sempre, per acabar:

amb suficient coratge

farem un món menys salvatge

on millor es pugui habitar.