La Conselleria d’Educació i Formació Professional es cobreix de glòria amb la presentació de la LOMLOE. Incorpora un arc remarcant la dovella clau per il·lustrar el perfil de sortida de l’alumnat, però obviant el fet que, tal com ha estructurat el batxillerat d’arts, cap dels seus alumnes sabrà interpretar aquesta imatge. No tenen cap assignatura que els aporti uns fonaments reals sobre art i història, ja que, segons el nou curriculum (esborrany), cultura audiovisual parteix dels pressupostos contemporanis dels mitjans de comunicació. En definitiva, els que han preparat la presentació, una pífia, els que han estructurat el batxillerat, no deuen ser docents. I els que sortiran amb una formació històric-artística mediocre: l’alumnat. No penseu que tot és culpa de Madrid. Resulta que les administracions poden oferir Fonaments Artístics a Segon de batxillerat, asignatura que sí solucionava aquest fet. Però no l’ha triat el comitè de feina. 

Per altra banda, la formació estètica passa a ser un element transversal de l’educació, es considera així tot el professorat professional per formar a l’alumnat en l’assoliment de paràmetres com el gust estètic, la bellesa, el canon i tantes altres qüestions que en realitat, deixen al professorat de dibuix,que sí està preparat per això, arraconat en un segon pla. També cal esmentar que desapareix educació plàstica a primer, per oferir matèries com ara consum responsable, que sí es podria tractar des d’una perspectiva més global i que entenem que és un valor transversal aplicable a totes les matèries. Per no parlar de que es perd una hora de dibuix tècnic a batxillerat. Un desgavell total.

No ens estranyi si a l’acabar l’ESO i/o el batxillerat, l’alumnat no té massa clars certs conceptes artístics.