Aquesta carta és per expressar la meva decepció/ràbia envers l’atenció telefònica que me donà l’empresa amb qui tenc contractat el subministrament d’electricitat de casa meva. Jo només volia una informació, que vaig mirar d’aconseguir a través de la seva Web. Impossible. També vaig concertar una visita online; em facilitaren un enllaç per connectar-me, i només em vaig connectar jo, l’empresa subcontractada no va entrar a la conversa, i després d’esperar més de quinze minuts vaig sortir de la connexió. Igualment,vaig mirar de telefonar a un telèfon (800), després teclejar les dades que em sol·licitaven (DNI, idioma, codi postal...) i de tenir-me esperant més de quinze minuts em va contestar una al·lota amb accent sud-americà i tanmateix no vaig aclarir res de res. Em va confirmar que no em telefonava des d’Espanya, i la seva solució va ser facilitar-me un altre telèfon (900). També el vaig marcar i després d’introduir les dades que sol·licitaven i de que me posassen un altre cop musiqueta vaig penjar el telèfon. No té perdó de Déu que amb el que pagam pel subministrament i el que guanyen donin un tracte com aquest.